Vilkår og betingelser for brug 


BETINGELSER FOR BRUG

Disse betingelser for brug kan ændres af LA VITTORIA SRL uden forudgående varsel, og de gælder fra datoen for offentliggørelse på hjemmesiden http://www.felicecavallo.it

 

ACCEPT AF DE GENERELLE SALGSBETINGELSER
1. Den salgskontrakt, som stipuleres mellem LA VITTORIA SRL og kunden gennem hjemmesiden www.felicecavallo.it, kan betragtes som indgået efter LA VITTORIA SRL's godkendelse, også selv om denne kun er delvis, af kundens bestilling. Godkendelsen af bestillingen vil altid blive bekræftet og kommunikeret til kunden via email til den adresse, der blev opgivet under bestillingen. Ved bestillingen, uanset den anvendte metode, skal kunden erklære at have læst alle anvisninger, som er blevet givet under købsprocessen, og vedkommende accepterer de generelle betingelser og de nedenfor anførte betalingsbetingelser i hele deres udstrækning.
2. Hvis kunden er en privat forbruger (dvs. en fysisk person som ikke handler på vegne af en virksomhed), skal vedkommende efter bestillingen på hjemmesiden www.felicecavallo.it, sørge for at udskrive eller gemme en elektronisk kopi, og under alle omstændigheder opbevare disse generelle salgsbetingelser i henhold til art. 3 og 4 i lovdekret nr. 185/1999 om fjernsalg.
3. Kunden har på ingen måde ret til skadeserstatning eller godtgørelse, og kan ikke holde La Vittoria Srl til ansvar for direkte eller indirekte skader på personer og/eller materiel, som kan tilskrives manglende godkendelse, også delvis, af en bestilling.


KØBSPROCES
Korrekt modtagelse af bestillingen bekræftes af LA VITTORIA SRL ved fremsendelse af en email til den adresse, som kunden har opgivet. Denne email-bekræftelse angiver dato og klokkeslæt for modtagelse af bestillingen og et 'kundeordrenummer', som skal benyttes ved alle senere henvendelser til LA VITTORIA SRL.
I tilfælde af manglende godkendelse af bestillingen vil LA VITTORIA SRL sørge for, at kunden bliver informeret herom inden for et rimeligt tidsrum.
LA VITTORIA SRL forbeholder sig ret til at ændre priser på alle tidspunkter uden forudgående varsel. Ændringer af tilbud og tilhørende priser vil gælde fra det tidspunkt, hvorpå de er blevet offentliggjort på hjemmesiden www.felicecavallo.it.
LA VITTORIA SRL forbeholder sig ret til at godkende eller afvise en bestilling efter eget skøb, også selv om denne er gyldig.

 

BETALINGSMETODER
Det er muligt at betale med kreditkort, bankoverførsel eller PayPal.
De avancerede teknologiske systemer til kryptering (SSL) garanterer sikker betaling under købet.
Alle data anvendes udelukkende til at behandle bestillingen.
Det er muligt at anvende alle typer Visa og Mastercard kreditkort.
LA VITTORIA SRL forbeholder sig i nogle tilfælde retten til at bede om yderligere oplysninger eller om en kopi af dokumentation til bevis for, at kunden er den rette indehaver af det anvendte kreditkort. LA VITTORIA SRL forbeholder sig retten til ikke at acceptere bestillingen, hvis den anmodede dokumentation ikke fremsendes. LA VITTORIA SRL får ikke kendskab til købers kreditkortoplysninger under købsprocessen, da denne udelukkende finder sted på pengeinstituttets beskyttede hjemmeside, og eftersom der ikke sker nogen dataoverførsel, vil der heller ikke være mulighed for at opfange data. LA VITTORIA SRL har ingen arkiver med sine kunders kreditkortdata.
LA VITTORIA SRL kan derfor under ingen omstændigheder holdes til ansvar for tredjemands eventuelle misbrug af kreditkort under betalingsprocessen for de bestilte produkter på www.felicecavallo.it
BEMÆRK: ved forudbetaling med bankoverførsel er det nødvendigt at angive bestillingsnr. og navn på ordremodtager i feltet "besked til modtager". Så snart overførslen er blevet akkrediteret hos vores bank, vil de bestilte varer blive sendt.
Med denne betalingsmetode kan der gå 2-3 dage inden forsendelse af de bestilte varer.


LEVERING
LA VITTORIA SRL er i øjeblikket kun i stand til at modtage bestillinger til levering i Italien - Danmark.
LA VITTORIA SRL foretager ikke leveringer til postbokse eller til virksomheder, der fungerer som adressetjenester.
LA VITTORIA SRL udsteder faktura for de varer, som bestilles gennem www.felicecavallo.it, og fremsendes. Faktura vil blive udstedt til ordregiver med de oplysninger, som kunden har angivet på bestillingstidspunktet.
Kunden friholder LA VITTORIA SRL fra ethvert ansvar relateret til eventuelt fejlbehæftede skattebilag som følge af, at kunden måtte have opgivet fejlagtige oplysninger på bestillingstidspunktet. Kunden bærer selv ansvaret for, at de indtastede oplysninger er korrekte. Det er ikke muligt at ændre fakturaoplysninger efter dennes udstedelse. Fragtomkostningerne dækkes af kunden og disse vil være angivet særskilt under bestillingsprocessen. Betalingen af varerne sker i henhold til kundens valg af betalingsmetode på bestillingstidspunktet.
Generelle leveringsbetingelser er: 3-5 dage for Norditalien - 3-5 dage for det centrale Italien - 5-7 dage for Syditalien og 7-10 dage ved levering uden for Italien. Leveringstiderne skal betegnes som vejledende og kan variere som følge af force majeure, trafikforbindelser eller specifikke myndighedsbestemmelser. Levering sker alle dage fra mandag til fredag. 
LA VITTORIA SRL kan ikke holdes til ansvar i tilfælde af forsinkelser under behandlingen og leveringen af de bestilte varer. I tilfælde af at kunden afviser de bestilte og betalte varer, forbeholder LA VITTORIA SRL sig retten til at tilbageholde en del af beløbet til dækning af udgifter til transport og opbevaring.
Ved varernes ankomst skal kunden straks kontrollere:
*at antallet af pakker svarer til hvad der er angivet på ledsagedokumentet
*at emballagen er hel og ubeskadiget, og at den ikke er våd eller på anden måde påvirket.
Eventuelle udvendige skader eller manglende overensstemmelse mellem antallet af pakker og angivelserne på ledsagedokumentet skal straks meddeles fragtmanden, som har leveret varerne ved at skrive "modtaget med forbehold" på ledsagedokumentet. En bekræftelse af forbeholdet skal ske inden 7 dage ved kommunikation via anbefalet brev med bevis for modtagelsen til LA VITTORIA SRL, Via Madonna della Vittoria 145, 66100 – CHIETI (CH), ITALIEN og til fragtselskabet hvis adresse er angivet på ledsagedokumentet.
Det er også nødvendigt at åbne en verifikationsprocedure hos LA VITTORIA SRL ved at sende en email til info@felicecavallo.it.
Varerne skal under alle omstændigheder kontrolleres inden 7 dage fra modtagelsen, også selv om den udvendige emballage er hel. Eventuelle skader eller skjulte fejl skal meddeles skriftligt via fax eller anbefalet brev med bevis for modtagelsen til fragtselskabet, hvis adresse er angivet på ledsagedokumentet. Samme meddelelse bør også fremsendes til LA VITTORIA SRL, evt. via email til info@felicecavallo.it.


GARANTIBESTEMMELSER 
Produkterne, som købes gennem hjemmesiden www.felicecavallo.it er underlagt bestemmelserne i artiklerne 128 og efterfølgende i lovdekret 206/05 om salgskontrakter og forbrugsvaregarantier.
Denne garanti gælder for produkter, som udviser manglende overensstemmelse og/eller fejl, som ikke kunne verificeres på købstidspunktet, under forudsætning af at produktet er blevet anvendt korrekt og med den rette omhyggelighed, dvs. i henhold til produktets tilsigtede anvendelse og anvisningerne i den tekniske dokumentation, samt at alle brugsanvisninger er blevet fulgt.
Skulle produktet vise sig at være defekt, bedes kunden tilbagesende produktet til LA VITTORIA SRL, Strada Madonna della Vittoria 145, 66100 CHIETI (CH), ITALIEN, med et fragtselskab efter eget valg. Produktet skal emballeres omhyggeligt i sin originale indpakning og en kopi af købsfakturaen skal vedlægges.
LA VITTORIA SRL fremsender et erstatningsprodukt efter modtagelse af den fejlbehæftede vare og de ovennævnte dokumenter, som er blevet korrekt udfyldt.
Hvis varen ikke længere er på lager, vil LA VITTORIA SRL sørge for refundering af beløbet og de første forsendelsesomkostninger, som angivet på købsfakturaen. Dette sker ved bankoverførsel inden 14 hverdage fra modtagelsen af det fejlbehæftede produkt.


ANVENDT LOVGIVNING OG VÆRNETING
Købskontrakten mellem kunden og LA VITTORIA SRL betragtes som afsluttet i Italien og er derfor underlagt italiensk lovgivning.
Ved løsning af kontroverser af civil- eller strafferetslig natur, som er en følge af denne fjernkøbskontrakt, og hvis kunden er en privat forbruger, vil det relevante værneting være i den lokale retskreds i køberens bopælskommune. I alle andre tilfælde vil sagen blive afgjort ved værnetinget i CHIETI.


REKLAMATION
En eventuel klage skal ske til LA VITTORIA SRL, Strada Madonna della Vittoria 145 - 66100 CHIETI (CH), ITALIEN


FORTRYDELSESRET (art. 64 og efterfølgende i lovdekret nr. 206/2005)
1. Hvis kunden er en slutforbruger (dermed menes en privatperson som indkøber varer til eget forbrug, og ikke til en virksomhed og dermed ikke indtaster et CVR-nummer på bestillingsskemaet til LA VITTORIA SRL), har vedkommende gebyrfri fortrydelsesret, uanset årsagen, med undtagelse af de tilfælde der er beskrevet under punkt 3. Fortrydelsesretten gælder kun for privatkunder (forbrugere), og ikke for virksomhedsbrugere og fysiske personer, som indkøber til professionel brug på vegne af en virksomhed. Hvis kunden fortryder købet, skal der gives skriftlig kommunikation herom til LA VITTORIA SRL inden for 10 (ti) dage fra modtagelsen af den bestilte vare ved fremsendelse af anbefalet brev med bevis for modtagelsen. Skriftlig kommunikation herom kan også sendes via telegram, telex, email og fax under forudsætning af, at der bekræftes med anbefalet brev med bevis for modtagelsen inden for de efterfølgende 48 timer. Der forudsættes at det anbefalede brev er blevet sendt rettidigt, hvis det er blevet indleveret til postkontoret inden for fristens udløb.

2. For at kunne håndhæve sin fortrydelsesret skal kunden fremsende en email til info@felicecavallo med en anmodning om fortrydelse af købet, som indeholder bankoplysninger til refundering af det indbetalte beløb. Systemet vil fremsende et skema, som skal udskrives og udfyldes og sendes med anbefalet brev med bevis for modtagelsen inden 10 dage fra varemodtagelsen, til LA VITTORIA SRL, Strada Madonna della Vittoria 145, 66100 CHIETI (CH), ITALIEN. Efter at have modtaget det anbefalede brev, vil LA VITTORIA SRL sende en mail til kunden med en formular, som indeholder et godkendelsesnummer for returnering af varen. Dette skal placeres på produktemballagen, som tilbagesendes til LA VITTORIA SRL inden 10 dage fra godkendelsen.

3. Returretten gælder under de følgende betingelser: 
• Returretten gælder for det købte produkt i hel stand. Det er ikke muligt kun at tilbagelevere en del af det købte produkt.
• Returretten gælder ikke for produkter, der er blevet åbnet.
• Den købte vare skal være hel og skal returneres i sin originale indpakning, komplet med alle sine dele (inklusiv emballage, dokumentation og tilbehør) og skal indeholde en udskriftskopi (godkendelse af returneringen) udstedt af LA VITTORIA SRL. Man bør under alle omstændigheder undgå at påsætte etiketter eller tape på produktets originalemballage.
• Den returnerede vare skal være den vare, som er angivet på salgsfakturaen udstedt af LA VITTORIA SRL. Hvis varen skulle vise sig at have et andet navn end hvad der er angivet på fakturaen, vil returneringen ikke blive godkendt, og varen vil blive stillet til rådighed for restituering til kunden, samtidig med at anmodningen om returnering annulleres.

Leveringsomkostninger i forbindelse med restituering af varen påfalder kunden (bemærk: ved returnering af varer anbefaler vi, at der anvendes et speditionsfirma efter eget valg for at sikre forsendelsens sporbarhed og give mulighed for forsikring af forsendelsen).

Forsendelsen er kundens ansvar op til dens ankomst til vores varelager.

Skulle de sendte varer være blevet beskadigede under transporten, vil LA VITTORIA SRL give kunden meddelelse herom (inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen af varen på eget varelager), således at kunden har mulighed for at gøre indvendelser overfor fragtselskabet og eventuelt opnå refundering (hvis forsendelsen var forsikret). I dette tilfælde vil produktet blive stillet til rådighed for kunden til afhentning, samtidig med at anmodningen om returnering vil blive annulleret.
• LA VITTORIA SRL påtager sig ikke noget ansvar for beskadigelse eller tyveri/forsvinden af returnerede varer, som er blevet sendt uforsikrede.

4. Med undtagelse af eventuelle omkostninger til dækning af skader på den originale emballage, vil LA VITTORIA SRL tilbagebetale kunden det indbetalte beløb (med undtagelse af leveringsomkostningerne) inden 14 dage fra varens modtagelse. Dette sker ved tilbageførsel af beløbet på kundens kreditkort eller ved bankoverførsel. I sidstnævnte tilfælde skal kunden sørge for at angive de relevante bankoplysninger til modtagelse af beløbet (IBAN - BIC - reg.nr. og kontonummer for den person/virksomhed, som fakturaen er blevet udstedt til).

5. Returretten bortfalder helt, hvis produktet viser sig ikke at være intakt (indpakning og/eller indhold), i de tilfælde, hvor LA VITTORIA SRL registrerer:

at godkendelsesattesten udstedt via email af LA VITTORIA SRL efter kundens henvendelse, mangler

den udvendige emballage eller indpakning og/eller den originale interne emballage mangler

produktet er blevet beskadiget af årsager, som ikke kan tilskrives transporten.

I tilfælde af at returretten ikke kan håndhæves, vil LA VITTORIA SRL sørge for at restituere den købte vare til kunden mod opkrævning af leveringsomkostninger.


Kontakt

Mandag-Fredag 08:30-12:30 14:30-18:00

Telefon:+39 0871 565770

Kontakt vores kontor